HOBBYNET.112 (7K)

Uploaded Fri Apr 22 2022 09:48 am

HobbyNet Nodelist Day 112
HOBBYNET.119 (7K)

Uploaded Fri Apr 29 2022 10:12 pm

HobbyNet Nodelist Day 119
HOBBYNET.126 (7K)

Uploaded Fri May 06 2022 08:16 pm

HobbyNet Nodelist Day 126
HOBBYNET.133 (7K)

Uploaded Mon May 16 2022 12:48 pm

HobbyNet Nodelist Day 133
HOBBYNET.140 (7K)

Uploaded Mon May 23 2022 03:12 pm

HobbyNet Nodelist Day 140
HOBBYNET.147 (6K)

Uploaded Fri May 27 2022 12:59 pm

HobbyNet Nodelist Day 147
HOBBYNET.154 (6K)

Uploaded Mon Jun 06 2022 10:36 pm

    HobbyNet Information Pack
==================================
Network Admin : Mike Dippel
Website: www.hobbynet.hobbyline.com
==================================

HOBBYLINE.TXT : Information List
HOBBYNET.XXX  : Nodelist
HOBBYNET.NA   : Message Echo List
HOBBYFILE.NA  : File echo list
areafix.txt
filefix.txt

==================================
HOBBYNET.161 (6K)

Uploaded Fri Jun 10 2022 03:43 pm

HobbyNet Nodelist Day 161
HOBBYNET.168 (6K)

Uploaded Fri Jun 17 2022 04:18 pm

HobbyNet Nodelist Day 168
HOBBYNET.175 (6K)

Uploaded Wed Jun 29 2022 11:24 pm

HobbyNet Nodelist Day 175
HOBBYNET.182 (6K)

Uploaded Mon Jul 04 2022 11:27 pm

HobbyNet Nodelist Day 182
HOBBYNET.ZIP (9K)

Uploaded Thu Apr 21 2022 03:50 pm

    HobbyNet Information Pack
==================================
Network Admin : Mike Dippel
Website: www.hobbynet.hobbyline.com
==================================

HOBBYLINE.TXT : Information List
HOBBYNET.XXX  : Nodelist
HOBBYNET.NA   : Message Echo List
HOBBYFILE.NA  : File echo list

==================================